Jak dlouho je nutné užívat doplňky po bariatrické operaci

Jak dlouho je nutné užívat doplňky po bariatrické operaci?

Vzhledem k funkčním a anatomickým změnám zažívacího ústrojí po bariatrické operaci, dochází ke ztíženému vstřebávání mikroživin (minerálů a vitaminů). Během dvou let se postupně tato schopnost vstřebávání (resorpce) obnovuje. Stupeň obnovy resorpce se u jednotlivých pacientů liší. Každý pacient má určité zásoby mikroživin již před operací. Tyto zásoby však v období nedostatečného vstřebávání ubývají. Z toho vyplývá nutnost toto období (2 roky po operaci) pokrýt podáváním vhodných výživových doplňků. Přípravky Baritreat jsou vytvořeny tak, aby v co nejjednodušší formě (1 kapsle denně) pokrývaly denní potřebu pacientů po různých typech bariatrických operací.

V dalším období je třeba vycházet z laboratorních vyšetření a určit, zda je podávání mikronutrientů nutné trvale, epizodně (či v menší míře) nebo není třeba vůbec.

 

Laboratorní vyšetření

Složení a zejména množství jednotlivých složek přípravku Baritreat vychází ze zjištěného průměrného nedostatku mikroživin pacientů po bariatrické operaci. To znamená, že u některých pacientů bude třeba navýšit množství některých z komponent nad rámec již užívaného doplňku. Proto je třeba v prvních dvou letech pravidelně provádět laboratorní testy (každé 3 až 4 měsíce).